Privacyverklaring

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken en overeenkomsten met Nijmeegse Studenten Paaldansvereniging Lasya, KvK 61548359, Heyendaalseweg 141, 6525AJ Nijmegen.

Versie: 1 februari 2018

Wij respecteren de privacy van leden en de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit doen en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en bewaren voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
De enige informatie die wij van u bewaren en gebruiken zijn persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, via het contactformulier of voor het aanmelden als lid, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan automatische incasso voor losse activiteiten. 

Gebruiksdoeleinden
Om onze leden in te kunnen schrijven en op de hoogte te houden zal Nijmeegse Studenten Paaldansvereniging Lasya in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaan. Nijmeegse Studenten Paaldansvereniging Lasya gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het inschrijven van leden;
 • het administreren van leden in conscribo;
 • het onderhouden van contact via mail en/of telefoon;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • het analyseren van gedrag op de website om de website te verbeteren en onze communicatie over diensten daarop af te stemmen
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Nijmeegse Studenten Paaldansvereniging Lasya, haar relaties en haar medewerkers.
  Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte
 • Persoonsgegevens die wij verwerken

Afhankelijk van de mate waarin u gebruik maakt van onze diensten en welke gegevens u zelf aan ons verstrekt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • HAN student/RU student/werknemer RU/alumni/overig;
 • studentnummer;
 • sportkaartnummer;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • IBAN / Bankrekeningnummer + naamstelling
 • Bic nummer
 • akkoord verklaring algemene voorwaarden
 • akkoord SEPA verklaring
 • klik- en surfgedrag;

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens als lid en als oud lid oneindig. Indien u wenst dat we dit verwijderen dan doen we direct hiervoor hoeft u alleen een mail te sturen naar info@lasya.nl. Wij slaan gegevens verkregen uit het contactformulier op de contactpagina niet op, we reageren alleen op uw vraag.

Bescherming persoonsgegevens & verstrekking aan derden
Wij verkopen geen gegevens aan derden. De gegevens die wij via de website verzamelen zullen derde partijen niet kunnen kopen voor direct marketing. We verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan derde partijen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan het activeren van automatische incasso. Daarnaast zullen we enkele persoonsgegevens delen met het Radboud sportcentrum en met de NSSR. Dit doen we uit verplichting en omdat ze toegang moeten hebben tot onze ledenlijst.

Gegevensbeveiliging
Nijmeegse Studenten Paaldansvereniging Lasya zorgt er voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of u aanwijzingen heeft van misbruik, neem contact op via info@lasya.nl.

Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Gegevens inzien, verwijderen of aanpassen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verkrijgen of te verwijderen. Wilt u gebruik maken van dit recht dan kunt u een verzoek sturen naar info@lasya.nl. Bij twijfel of dit zeker uw verzoek is, kunnen we u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy kunt u de pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart maken. We zullen uw verzoek zo snel mogelijk verwerken, uiterlijk binnen vier weken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd op basis van interne veranderingen of nieuwe wetgevingen.